Информация для Акционеров

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Загальні збори акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації 2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш Повідомлення 10.05.2017

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

Повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів 25.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2018

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 26.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік