Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 22.08.2013

Приватного акціонерного товариства " Харкiвський завод штампiв та пресформ " (код за ЄДРПОУ- 00223272, місцезнаходження – 61017, м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11
тел./факс 712-88-67 e-mail – shtamp5@yandex.ua , власна web-сторінка - www.shtampy.com.ua)

Посадова особа Головний бухгалтер Бондаревська Валентина Михайлiвна (паспорт: серiя ММ номер 856308 виданий Дергачiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 14.02.2001) звiльнена 31.07.2013р. згiдно з наказом директора №185-К вiд 31.07.2013р. за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала 5 рокiв.

Посадова особа Головний бухгалтер Крилова Тетяна Олексiївна (паспорт: серiя ММ номер 274044 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 25.06.1999) призначена згiдно наказу директора №185-К вiд 31.07.2013 р. з 01.08.2013р. на безстроковий термiн. Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом трудової дiяльностi обiймала наступнi посади: ТОВ ВК "Iндастрi", зам. головного бухгалтера, ПП "Укрспецтехнiк", бухгалтер 1 категорiї.

Директор: Тур'янський Олександр Миколайович

 

Опубликован: 2013-08-22 16:19:04