Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 23.04.2013

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Приватного акціонерного товариства " Харкiвський завод штампiв та пресформ " (код за ЄДРПОУ- 00223272, місцезнаходження – 61017, м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11
тел./факс 712-88-67 e-mail - shtamp@online.kharkov.ua , власна web-сторінка - www.shtampy.com.ua)

Посадова особа Директор Тур'янський Олександр Миколайович (паспорт: серiя ММ номер 695401 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 16.11.2000) звiльнена 23.04.2013 р. рiшенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 23.04.2013 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.13800%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.04.2010 р.

Посадова особа Директор Тур'янський Олександр Миколайович (паспорт: серiя ММ номер 695401 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 16.11.2000) призначена 23.04.2013 р. рiшенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 23.04.2013 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.13800%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом трудової дiяльностi обiймав наступнi посади: ученик слюсаря , слюсар-iнструментальник майстер, старший майстер ХЗШП, головний iнженер ВАТ "ХЗШП", в.о. Голови правлiння ВАТ "ХЗШП", Директор ПрАТ "ХЗШП"

Директор Тур'янський Олександр Миколайович

 

Опубликован: 2013-05-11 23:01:00